บ้านพัก ชลวษาหัวหิน ยินดีให้บริการทุกท่าน อยู่นะค่ะ ติดต่อหาเราสิค่ะ แล้ววันหยุดอันแสน วิเศษ จะเป็นของคุณค่ะ

 
 

 

 

 


ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


บ้านพักชลวษาหัวหิน
แฟกซ์ / โทรศัพท์  032-5XX-XXX ,085-062-2473 

E-mail : info@baanchonwasa.com
E-mail&MSN : chonwasahuahin@hotmail.com

Map View

.......................................................................................................................


Name
Address
Tel.
E-mail
Message


หมายเหตุ
   ในกรณีที่ชำระเงินส่วนที่เหลือเป็นเช็ค ทางเราจะรับ
เฉพาะ Cashier Check เท่านั้น

การยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 10 วัน ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางเรา จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

 

 
 

 

บ้านพักชลวษา หัวหิน
ติดต่อสอบถาม โทร. 085-062-2473 
Online MSN :chonwasa@hotmail.com
info@baanchonwasa.com